Per Viktor Mostad, som samarbeider tett med Asbjørn Sunde og Osvald-gruppen, blir arrestert for å ha utgitt illegale aviser. Han plasseres på Møllergata 19, blir senere sendt til Grini og ender sitt liv i Sachsenhausen. (25.09.1941)

Under en mottakelse «forfremmer» rikskommissær Terboven de konstituerte statsrådene til ministre. Sosialminister Meidell går av etter eget ønske og blir erstattet av generaldirektør Lippestad. NS’ generalsekretær R. J. Fuglesang blir «minister for særlige oppgaver». Fredagskonferansene i Statsrådsalen i Victoria Terrasse 1 vil framover bli kalt ministerkonferanser. (25.09.1941)

Atlanterhavserklæringen, som ble ble utarbeidet og undertegnet av USA og Storbritannia i august, får tilslutning fra Sovjetunionen samt Belgia, Hellas, Luxembourg, Nederland, Polen, Tsjekkoslovakia og Norge (ved sine eksilregjeringer) og de Frie franske under en inter-alliert konferanse i London. Erklæringen inneholder åtte punkter for felles politikk og visjoner etter krigen. Dette er første steg på veien mot De forente nasjoner (FN).

(24.09.1941)

MB Arnvind forlater Ålesund med åtte personer om bord. Reisen er organisert av den tyske etterretningsorganisasjonen Abwehr. London er imidlertid orientert om reisen, og alle om bord blir internert når de ankommer England. (23.09.1941)

En Oslo-avis rapporterer: «Oslos innbyggertall redusert med 4833 i fjor. Kreft var viktigste dødsårsak. Boligforholdene mange steder miserable». (23.09.1941)

Interessen for «å spille selv» tar seg sterkt opp etter innleveringen av radioapparatene. I Bergen merker musikklærerne en enorm interesse for musikk- og sangundervisning, og Musikkonservatoriet har flere elever enn noen gang. I Oslo og andre byer er det stort salg av noter, særlig av norsk musikk. Det blir dannet mange nye sangkor og orkestre både i byene og på landet. (23.09.1941)

BAKGRUNN: Hitler vender seg høsten 1941 til rustningsminister Fritz Todt (bildet) for å få bygget mer jernbane i Finland og Norge. Todt regnes som Det tredje rikets fremste ingeniør etter å tidligere ha bygget Autobahnen og festningsverkene mot Frankrike, og Organisation Todt (OT) er det fremste verktøyet for utbygging av nazistenes infrastruktur. Hitler ønsker en «Polarjernbane» helt til Kirkenes, både fordi Lapplandsarmeen trenger forsyninger, industrien i Tyskland er avhengig av råstoffer fra nordområdene og det er behov for en jernbane som erstatter den utsatte skipstransporten langs norskekysten. Hitler kunngjør at det i første omgang skal anlegges en smalsporet jernbane fra Rovaniemi til Petsamo i Finland. I ordren fra Hitler heter det at Petsamobanen skal bygges «gjennom hensynsløs utnyttelse av sovjetiske krigsfanger». Et par uker etter konkluderer Todt med at banen i Finland ikke bør bygges fordi prosjektet er så omfattende at det vil gjøre framkommeligheten i området enda dårligere enn den allerede er. Todt tviler etter hvert på Hitlers dømmekraft, og ser i løpet av høsten at det tyske felttoget er utrolig dårlig planlagt. Han lander på at sjansene for seier er små. Under et møte med Hitler senere på høsten erklærer Todt at krigen «ikke lenger kan vinnes». Etter dette kjølner forholdet til Hitler inntil Todt dør i en mystisk flyulykke 8. februar 1942, 50 år gammel, etter en krangel med Hitler. Albert Speer overtar som rustningsminister. Han skulle egentlig reise med samme fly som Todt, men bestemte seg for å ta et senere fly. (22.09.1941)

Den andre krigsfangeleiren i Norge opprettes: Stalag 303 på Jørstadmoen ved Lillehammer. (Stalag er en forkortelse for Stammlager, som igjen er en forkortelse for Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager). Alle krigsfanger i Sør-Norge skal tilhøre denne hovedleiren. Her skal de bli fordelt og sendt videre til slavearbeid. (22.09.1941)

Arnulf Øverland, som ble fengslet i juni for å ha skrevet og spredt antifascistiske dikt, oppmuntret til handling mot Hitler-Tyskland og skrevet kongevennlige dikt, overflyttes fra Grini til Akershus festning. (22.09.1941)

Latinskolens potetferie starter og skal vare fram til 28. september. Samtlige elever får fri for å drive jordbruksarbeid, skriver Sunnmørsposten. Utenom de som skal hjelpe foreldre eller andre slektninger, er det 150 elever til disposisjon for de gårdbrukerne som ønsker slik hjelp. (22.09.1941)

MB Sjølivet går fra Austevoll med 17 personer om bord på vei til Lerwick. Blant de som er om bord, er Knut Johan Hansen Heimark og senere forsvarsminister Otto Grieg Tidemann. Flere av de som er med har tidligere forsøkt å komme seg over til England. Båten får et tysk fly over seg når de kommer til sjøs, men grunnet lett tåke blir de ikke oppdaget. Noe senere passerer de vraket av en fiskebåt som sannsynligvis er MB Odd av Florø – trolig senket av flyet. (21.09.1941)

Den norske 331 jagerskvadronen blir forflyttet til Skeabrae, en flyplass på Orknøyene. Skvadronen får samtidig Spitfire-fly. Det tar imidlertid lang tid før de kommer i kamp, for de tyske flyene er opptatt på Østfronten. (21.09.1941)

En konvoi med 66 handelsskip blir angrepet av to tyske ubåter sørøst av Grønland. Tre handelsfartøy og ett eskortefartøy går ned i løpet av en halvtime. Siste offer er motortankeren MT Barbro av Oslo, fullastet med bensin. Hele skipet står straks i flammer, og mannskapet hopper over bord i en brennende sjø. Samtlige 34 om bord, hvorav 21 nordmenn, omkommer. (20.09.1941)

Kompani Linge-karene Karl Johan Aarsæther og Åsmund Wisløff kommer til Hamnøya ved Ålesund (også kjent som Oksebåsen). De kommer for å organisere en militær motstandsorganisasjon og drive våpeninstruksjon. Operasjonen bærer kodenavnet «Letterbox» og er organisert av britenes militærenhet Special Operations Executive (SOE). De får etter hvert med seg flere og drar senere til Shetland for å hente en telegrafist og radiosender. (20.09.1941)

Det kommer en ny forordning ved navn «Ablieferungspflicht von Wolldecken»: Avleveringsplikt for ulltepper. Alle enkeltpersoner, foreninger og foretak som eier ulltepper må levere disse inn. (20.09.1941)