DS Buskø av Ålesund blir bordet av et amerikansk kystvaktfartøy utenfor Grønland. Buskø har som oppdrag å etablere radiostasjoner og værstasjoner for tyskerne, men operasjonen blir nå stoppet. Skip og besetning føres til USA. (12.09.1941)

Den tyske framferden etter melkestreiken har skapt sterke reaksjoner i en del NS-miljøer. Likevel forsvarer Vidkun Quisling den harde linjen mot det han oppfatter som truende kommunister. For Quisling understreker negative reaksjoner i folket at man må få avviklet kommisærstyret og få overført makt til ham selv og NS. Han mener NS er bedre rustet til å «gjennomføre nyordningen raskere og mer smertefritt». (12.09.1941)

Den arresterte Einar Gerhardsen, som har deltatt på møtene med Kretsen på Grimelund gård, blir sendt til Grini med en rekke andre AP-tilknyttede politikere. Der kommer han til å arbeide med å legge grunnlaget for Arbeiderpartiets etterkrigspolitikk. (12.09.1941)

Blendingsforskriftene innskjerpes med blant annet angivelser for syklers og bilers lys. Det nedlegges forbud mot bruk av blått eller annet farget lys. (12.09.1941)

DS Ottar Jarl blir torpedert av en russisk ubåt på reise fra Kirkenes til Tyskland. Én person omkommer. Sørgående hurtigrute DS Lofoten blir også beskutt med kanon av en ubåt i overflatestilling utenfor Finnmark. Skipet klarer å komme seg unna. (12.09.1941)

DS Barøy, som er reserverskip for Hurtigruten, blir senket av en lufttorpedo fra et alliert fly mellom Buvåg og Tranøy på vei fra Trondheim til Narvik. Skipet går med full signalføring og tente dekkslys på grunn av arbeid med dekkslasten. Båten har 105 passasjerer om bord, 68 av disse er norske, resten tyskere. Skipet synker hurtig, og alle om bord hopper til sjøs fordi det er umulig å få ut livbåtene. Rutebåten Skjerstad kommer forbi og plukker opp 19 levende og 15 døde. Vanntemperaturen ligger på 7-8 grader. Skjerstad tilkaller ytterligere hjelp ved å bruke skipssirenen. Av Barøys besetning på 21 menn og fem kvinner omkommer 18. Av passasjerene omkommer 59, blant dem 21 kvinner og sju barn. Bare to av omtrent 40 tyske soldater overlever. (12.09.1941)