Lauritz Andreas Sand, som deltar i den illegale etterretningstjenesten XU, er arrestert av Gestapo. Sand har sendt opplysninger om tysk aktivitet på mikrofilm til de allierte. I alt skal han ha formidlet 5000 filmer. Når han blir pågrepet har han en veske full av kompromitterende papirer, og han har sannsynligvis informasjon om XU-kontakter høyt oppe i tyske Wehrmacht. Straks etter arrestasjonen blir han satt inn på Grini, og tyskerne begynner jobben med å systematisk brekke bein nesten alle steder i kroppen hans og nekte ham legebehandling. Han blir ikke drept, antakelig fordi tyskerne håper han etter hvert vil «sprekke» og gi opplysninger. Det eneste torturistene får ut av han er «NEI». Han blir sittende internert ut krigen. (26.09.1941)

Det kommer ny forordning fra Terboven om at straffen for å forlate Norge «uten tillatelse» er tukthus. Forsøk på flukt til eller virksomhet for «en fiendestat» gir dødsstraff. (26.09.1941)