Kirkedepartementet sender et telegram til prester om at de under førstkommende søndagsgudstjeneste skal minnes de norske sivile som omkom under angrepet på DS Richard With og DS Barøy. For tre dager siden sendte kirkeminister Skancke ut ordre om ikke å minnes dødsofrene fra unntakstilstanden i Oslo. Biskop Berggrav mintes imidlertid både Hansteen og Wickstrøm under sin gudstjeneste for to dager siden. (16.09.1941)

Mennene som ble satt i land på Varangerhalvøya fra den sovjetiske ubåten i går tar inn i ei hytte i Komagdalen for å vente på sin partisankontakt Rikard Eriksen (senere Lind). (16.09.1941)

Avisene skriver at Terboven fra i morges kl. 05:00 har opphevet unntakstilstanden. «Det norske folks vilje til ro og orden har seiret», heter det. Unntakstilstanden har ifølge Fri Fagbevegelse vakt «avsky og harme over hele den siviliserte verden». (16.09.1941)

NS har protestmøte på Universitetsplassen tre dager etter at britiske torpedoer senket DS Barøy og DS Richard With. NS-minister Gulbrand Lunde taler, og sivile Oslo-borgere og hirdavdelinger deltar. På plakatene kan en lese «Engelske gangstere bortfører nordmenn fra Svalbard» og «Til kamp mot engelske røvere og norske jøssinger». NS-arrangørene hilser demonstranter og skuelystne denne dagen med følgende tiltaleord: «Kampfeller, landsmenn, gjøssinger.» (16.09.1941)