Det opplyses om at prispolitiet vil gjenta kontroller på rutebåter og tog med jevne mellomrom for å avsløre reisende som har skaffet mat på ulovlig måte. Matsituasjonen i Bergen har vært meget bekymringsfull utover høsten, og mange av byens husmødre har dratt ut på landet for å forsøke å skaffe seg matvarer på bondegårdene. (27.09.1941)