Flyalarm i Vardø: Det er beskytning og lysraketter på nordre del av øya fra krigsskip i øst, antakelig engelske, men antallet er usikkert. Beskytningen varer i omtrent 15 minutter, og det blir ingen sivil skade. (25.09.1941)