«Ungdommenes kampdag» åpnes med flaggparade på Youngstorget. Og gudstjeneste i Vår Frelsers Kirke, som er fullt besatt. (29.09.1941)