DS Siremalm, som seilte i konvoi med DS Varangberg, er også truffet av en torpedo fra en tysk ubåt. Siremalm synker raskt, og samtlige 27 om bord omkommer. (27.09.1941)