Fredriksstad Blad trykker en kunngjøring om den varslede oppløsningen av speiderorganisasjonene landet rundt. Alle uniformsgjenstander skal leveres til politiet. (18.09.1941)

Tankene som etter okkupasjonen i april 1940 har oppstått om å organisere et heimevern, konkretiserer seg i at kommandørkaptein Gunnar Hovdenak (bildet), på vegne av Forsvarets overkommando, får ansvaret for et utvalg som skal vurdere tiltak for å gjenreise Forsvaret. Den dyrekjøpte erfaringen er at tyske styrker spredte seg over hele landet i løpet av kort tid etter okkupasjonen og ble møtt med for lite motstand de fleste steder. Arbeidet som nå startes vil lede fram til en plan om «Forberedelse for reisning av Norges nye forsvar» som skal legges fram for eksilregjeringen. Målet er et stort antall soldater spredt over hele landet, som oppbevarer utrustning, våpen og ammunisjon hjemme. (18.09.1941)

Propaganda-uken for bedre sykkelkultur i Oslo og Aker er godt i gang. Det er utdeling av brosjyrer til alle skolebarn og oppslag av plakater. Høyttalerbiler og plakatbiler kjører også rundt i distriktet, og politiets musikkorps er i virksomhet. Skolene arrangerer konkurranser for elevene: Det utdeles diplom for beste utførte trafikkstiler og tegneoppgaver. (18.09.1941)

Den nye forordningen fra Terboven om «trygging av næringslivet og arbeidsfreden» har blant annet følgende ordlyd: «De som gjennom streik, lockout, beskadigelse av bedrifters anlegg og utstyr, ved å opphisse andre eller ved forsettlig nedsettelse av arbeidsydelsen, forstyrrer eller truer næringsliv eller arbeidsfred, blir straffet med tukthus, i alvorlige tilfeller med døden». (18.09.1941)