Den kommissariske justisministeren, Sverre Riisnæs, starter i stillhet arbeidet med registrering av jødiske eiendommer. Dette foregår ved diskret korrespondanse mellom Justisdepartementet og fylkesmennene. Det blir også igangsatt diskret registrering av jødiske firmaer, en kartlegging som skal være ferdig til årsskiftet. I et skriv til Landbruksdepartementet tar Riisnæs også opp spørsmålet om å utelukke jøder fra å eie norsk jord. Stadig flere butikker blir utover høsten utstyrt med skilt «Jüdische Geschäft». (14.09.1941)

Max Manus har endelig kommet seg til Storbritannia, etter rømningen fra Ullevål sykehus den 14. februar. Han har vært på en syv måneders flukt via Stockholm, Russland, Afrika og Canada. (14.09.1941)

Frau Lienhardt, leder av Reichsfrauenführung Hauptabteilung Reichsmütterdienst, besøker Lebensbornhjemmet på Hurdal Verk, bare få uker etter åpningen i august. Dette er det første Lebensbornhjemmet som er etablert utenfor Tyskland. (14.09.1941)

Kong Haakon holder en kort tale over radio fra London i kjølvannet av melkestreiken som har ført til unntakstilstand og henrettelsene av Wiggo Hansteen og Rolf Wickstrøm:

(14.09.1941)