Det opplyses om at prispolitiet vil gjenta kontroller på rutebåter og tog med jevne mellomrom for å avsløre reisende som har skaffet mat på ulovlig måte. Matsituasjonen i Bergen har vært meget bekymringsfull utover høsten, og mange av byens husmødre har dratt ut på landet for å forsøke å skaffe seg matvarer på bondegårdene. (27.09.1941)

En 26-åring blir dømt av NS’ domstol til seks måneders fengsel for å ha delt ut hemmelige illegale aviser. En Oslo-kjøpmann må også sone straff i konsentrasjonsleir i Tyskland for å ha lyttet på illegale radiosendinger og meddelt innholdet til andre. (27.09.1941)

Det er overraskende kontroller på Oslo-tog. Flere reisende har med seg mer matvarer enn de skal være i besittelse av; varene har de fått tak i på ulovlig måte. Blant annet er det kasser og kofferter fulle av kjøtt. (27.09.1941)

DS Siremalm, som seilte i konvoi med DS Varangberg, er også truffet av en torpedo fra en tysk ubåt. Siremalm synker raskt, og samtlige 27 om bord omkommer. (27.09.1941)