Det kommer forskrift om særskilt rasjonering av potetmel: Før 1. februar kan det kjøpes 200 gram potetmel mot klipp av brødmerker og ekstramerke. (30.09.1941)

I september har omtrent 50 båter dratt ut fra norskekysten med kurs for allierte havner, med omkring 730 mennesker om bord. De aller fleste melder seg til de norske styrkene i Storbritannia. Nesten alle har nådd frem, unntatt fire båter som enten har forlist i storm eller blitt bombet. Samlede tap i september er 25 flyktninger. (30.09.1941)