Det kommer ny forordning fra Terboven om at straffen for å forlate Norge “uten tillatelse” er tukthus. Forsøk på flukt til eller virksomhet for “en fiendestat” gir dødsstraff. (26.09.1941)