Det kommer ny forordning fra Terboven om at straffen for å forlate Norge «uten tillatelse» er tukthus. Forsøk på flukt til eller virksomhet for «en fiendestat» gir dødsstraff. (26.09.1941)