20 unge menn rømmer over til Shetland fra Radøy for å melde seg til tjeneste for norske myndigheter. 18 av dem er fra Radøy og to fra Austrheim. Fiskeskøyta MS Njord er «rekvirert» til turen. I England skal 12 av dem gjøre tjeneste i marinen. To havner i handelsflåten, fem gjør tjeneste i hæren og én blir med i Shetlandsgjengen. Tre av dem kommer til å bøte med livet: Olav Kvalheim, hans bror Magnus Kvalheim og Johannes Mongstad. (15.09.1941)

MT Vinga av Bergen blir skadet av tyske bombefly. To bomber treffer midtskipet, dreper åtte mann og sårer fire alvorlig. En britisk jager tar opp 33 overlevende. Skipet holder seg flytende og blir slept til lands. (15.09.1941)

Leder for Norsk Lektorlag og redaktør for medlemsbladet «Den Høgre Skolen», John S. Volle, gir ut den første nazistiske utgaven av bladet, som dessuten har endret skrivemåten til «Den høyere skole». (15.09.1941)

Den amerikanske marinens befal på Island, general Marston, rapporterer at det er spenning mellom soldater og sivilbefolkningen etter at en islandsk kvinne ble gruppevoldtatt av fire marinesoldater. Flere tusen britiske og amerikanske soldater er nå stasjonert på Island. (15.09.1941)

En sovjetisk ubåt dukker opp utenfor Langbunes på Varangerhalvøya. Fra en gummibåt blir 13 mann satt i land med våpen og utstyr. Seks av dem er nordmenn, syv er russere. De seks nordmennene tilhører en gruppe på 48 som i fjor høst forlot Kiberg-området og dro til den nordvestlige delen av Kolahalvøya. De ble først internert, men meldte seg senere som frivillige til den russiske hær. Noen av dem har vært på rekognoseringsturer tilbake til Finnmark, men nå kommer den første styrken med våpen i hånd og skal legge forholdene til rette for en senere, større ekspedisjon. De drar opp i Komagdalen og sprer seg i flere grupper. (15.09.1941)