En konvoi med 66 handelsskip blir angrepet av to tyske ubåter sørøst av Grønland. Tre handelsfartøy og ett eskortefartøy går ned i løpet av en halvtime. Siste offer er motortankeren MT Barbro av Oslo, fullastet med bensin. Hele skipet står straks i flammer, og mannskapet hopper over bord i en brennende sjø. Samtlige 34 om bord, hvorav 21 nordmenn, omkommer. (20.09.1941)

Kompani Linge-karene Karl Johan Aarsæther og Åsmund Wisløff kommer til Hamnøya ved Ålesund (også kjent som Oksebåsen). De kommer for å organisere en militær motstandsorganisasjon og drive våpeninstruksjon. Operasjonen bærer kodenavnet «Letterbox» og er organisert av britenes militærenhet Special Operations Executive (SOE). De får etter hvert med seg flere og drar senere til Shetland for å hente en telegrafist og radiosender. (20.09.1941)

Det kommer en ny forordning ved navn «Ablieferungspflicht von Wolldecken»: Avleveringsplikt for ulltepper. Alle enkeltpersoner, foreninger og foretak som eier ulltepper må levere disse inn. (20.09.1941)

Den tyske generalstaben i Tyskland sender ut et hemmelig kommandobrev om hvordan man skal møte «kommunistisk opprør i okkuperte områder». Ethvert tilfelle av motstand mot tyske okkupasjonsstyrker skal tilskrives kommunistisk opphav. For hver tysker som blir drept, skal 50-100 gisler henrettes. (20.09.1941)

Rikskommissær Terboven deler ut 12 flasker brennevin til hver av de høyere politioffiserene i Oslo, fordi de «i ledende stilling har båret Deres andel av det ekstraordinære arbeid som var forbundet med unntagelsestilstanden». (20.09.1941)

Det utskrives en ny skatt på ekstraordinær inntekt. Alle som har hatt en vesentlig merfortjeneste i 1940 i forhold til 1939, skal betale skatten. Minsteinntekt for beskatning er 8000 kroner, og de første 1500 er skattefrie. Det er bare et mindre antall personlige skatteytere som har hatt så mye merinntekt. (20.09.1941)