LO arrangerer et massemøte i kveld, hvor ledelsen vedtar at man skal gå tilbake til arbeidet. Det er imidlertid for sent; Terboven har allerede bestemt seg for sanksjoner. (09.09.1941)

Aftenposten skriver om at folk ikke tar flyalarmen alvorlig. Bare noen få oppsøker tilfluktsrommene når alarmen går. Aftenposten kaller oppførselen både tåpelig og dumdristig. De henstiller også folk til å blende bedre. (09.09.1941)

Den tyske krysseren Admiral Scheer blir bedt om å returnere fra Oslofjorden til Swinemünde, etter flere angrepsforsøk fra britiske fly de siste dagene. (09.09.1941)

Kirkedepartementet planlegger å forandre loven om inngåelse av ekteskap for å forby «blandingsekteskap». Biskop Berggrav skriver et brev til departementet der han protesterer mot et slikt forbud på vegne av alle biskopene. Han skriver at det strider mot Kirkens og kristendommens syn at ekteskap blir forbudt av rasemessige grunner, og han protesterer mot at norske borgere av jødisk opphav blir betraktet som mindreverdige mennesker. Berggrav mener han og Kirken her taler på vegne av det norske folk. (09.09.1941)

Omkring 200 personer arresteres i løpet av dagen på grunn av melkestreiken. Omkring 35 av disse er ledende LO-tillitsmenn. Også enkelte pressefolk og universitetsfolk blir arrestert. Vilkårlig arresterte føres til Victoria Terrasse. Personer som støtter streiken blir også arrestert, blant andre Morgenbladets redaktør Ole Gjerløw. Leder for LOs juridiske kontor, Viggo Hansteen, og klubbformann for Skabo Jernbanevognfabrikk, Rolf Wickstrøm, arresteres også. (09.09.1941)

Det er flere som er misfornøyd med den nye melkerasjoneringen og manglende melkeleveranser. Melkestreiken får økende tilslutning, særlig i jernindustrien. I Oslo-området er omtrent 50 bedrifter i løpet av dagen i streik. Dette utgjør over 20.000 arbeidere. En rekke fagforeningsledere innkalles til møte hos Terboven, som truer med hva tyskerne kan gjøre. (09.09.1941)