Atlanterhavserklæringen, som ble ble utarbeidet og undertegnet av USA og Storbritannia i august, får tilslutning fra Sovjetunionen samt Belgia, Hellas, Luxembourg, Nederland, Polen, Tsjekkoslovakia og Norge (ved sine eksilregjeringer) og de Frie franske under en inter-alliert konferanse i London. Erklæringen inneholder åtte punkter for felles politikk og visjoner etter krigen. Dette er første steg på veien mot De forente nasjoner (FN).

(24.09.1941)