NS arrangerer åpent møte på Løvenvold Kino i Ålesund. Fylkesfører Chr. Astrup taler, og det er visning av filmen «En folkefiende». Rolf Strømsheim skriver i dagboka si:

(08.09.1941)

En liten kontingent norske tropper ilandsettes på øya Sør-Georgia i Sør-Atlanteren, hvor norske hvalfangere har bygget opp en stasjon. Kontingenten blir værende der i ensomhet i to år, uten at det skjer noe. (08.09.1941)

Finansrådmann Paul Hartmann ankommer London som første offisielle representant for motstandsbevegelsen i Norge, etter at «Kretsen» på et møte på Grimelund gård 25. august bestemte at han skulle representere hjemmefronten overfor regjeringen. Hartmann har med et notat fra Kretsens medlemmer, der det fremgår at de krever at regjeringen trer tilbake og oppnevner en ny samlingsregjering når kongen kommer på norsk jord igjen. (08.09.1941)

Konstituert kulturminister Gulbrand Lunde åpner utstillingen «Nordmannafolket»: Kultur- og folkeopplysningsdepartementets utstilling om «norsk innsats utenfor Norge». Foran, fra venstre: Arbeidsminister Tormod Hustad, ministerialråd Egil Holmboe, NS-leder Vidkun Quisling, Lunde (i uniform) og pressedirektør Anders Beggerud. Lunde understreker at utstillingen skal «gi oss tilbake troen på oss selv og vise at her er meget udyrket mark på alle felter». (08.09.1941)

Hos Akers Mekaniske Verksted og Spigerverket blir det ikke servert melk i spisepausen. Arbeiderne legger ned arbeidet i en spontan protest og går hjem. Bakgrunnen er også misnøye med blant annet lønn og vilkårligheter som tillitsmenn har blitt utsatt for. For omtrent én måned siden har Terboven varslet at streik vil føre til unntakstilstand og standrett. (08.09.1941)

Den varslede melkerasjoneringen trer i kraft i dag. Det blir ingen melkeservering på restauranter og arbeidsplasser, med unntak av noen få kontorer. Gjennomsnittlig dagsrasjon er 0,8 liter til barn i alderen 0-5 år, 1 liter til barn fra 6-15 år og 0,25 liter til voksne. (08.09.1941)

En rekke svindelpreparater er brakt rundt i Norge; «Sitronkonsentratet» til 13 kroner er svindel, «Den ekte kaffeerstatning» er kaffegrut og «AnaSita» er kålrotskiver med ananassmak. Dr. Natvig ved Oslo Helseråd roser imidlertid de produsentene som har skaffet befolkningen gode erstatningsvarer. (08.09.1941)