Marie Hamsun har opplesningsaften hos Norsk-tysk selskap «til fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Tyskland». Hun leser fra både egne og Knut Hamsuns verker. (11.09.1941)

Utenriksminister Trygve Lie taler over radio fra London. Han gir uttrykk for at han forstår «den kokende forbitrelse som nå hersker hjemme». Han maner til utholdenhet og tålmodighet, og sier at tiden ennå ikke er inne til å ta opp sluttkampen med okkupasjonsmakten. (11.09.1941)

Ytterligere fire dødsdommer blir avsagt. Dette gjelder Ludvik Buland (formann i Norsk Jernbaneforbund og midlertidig nestformann i LO), Harry Westli (tillitsmann ved Lilleborg Fabrikker) og Josef Larsson (formann i Jern og Metall). Dommene blir imidlertid omgjort til livsvarig tukthus. (11.09.1941)

En rekke organisasjoner blir nå satt under kommissarisk styre, som følge av melkestreiken. Odd Fossum blir ny leder i LO og J. A. Lippestad leder i Norsk Arbeidsgiverforening. Tidligere politimester i Oslo, Kristian Welhaven, blir arrestert. Flere ledere i AP, blant dem Einar Gerhardsen, blir også arrestert. En rekke organisasjoner, deriblant Norsk Speiderforbund, blir oppløst og eiendommer og eiendeler inndratt. Enda flere avisredaktører og journalister erstattes av NS-folk. (11.09.1941)

I et møte som konstituert statsråd Skancke har innkalt alle universitetslærere og studenter til i Oslo, blir rektor Didrik Arup Seip avsatt og arrestert. Professorene Anton W. Brøgger og Otto L. Mohr arresteres også. (11.09.1941)