Båten Harald II ankommer Solavågen på Sula utenfor Ålesund. Om bord befinner SIS-agenten Inge Kiran seg (Secret Intelligence Service). Han har blant annet med seg radiosendere som skal plasseres i distriktet. Han har med seg koder og sendeplaner til Sverre Nielsens etterretnings- og eksportgruppe, men denne gruppa sitter nå fengslet. I stedet får Knut Larsgaard utstyret, og stasjonen han etablerer får dekknavnet «Koppa». (03.09.1941)

MS Stål forlater Solund med 17 personer om bord. Etter en strabasiøs tur ankommer de Shetland to dager etter. Båten er «stjålet» med eiers tillatelse. (03.09.1941)

Den engelske krysseren HMS Nigeria sender i land et væpnet lag på Bjørnøya for å evakuere den meteorologiske stasjonen på Tunheim. Besetningen blir brakt om bord, og det meste av Tunheim blir sprengt for å hindre at tyskerne får tak i værobservasjoner for det strategisk viktige Barentshavet. Kullgruven blir også sprengt. (03.09.1941)

En planlagt flyoperasjon mot tyske mål i Tromsø, fra hangarskipet HMS Victorious, blir avlyst på grunn av klarvær. (03.09.1941)

Konstituert statsråd for Justisdepartementet, Sverre Riisnæs, opphever jurysystemet i straffesaker. Dette erstattes med lagmannsretter med domsmenn. (03.09.1941)

I konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau tester SS insektmiddelet Zyklon B for første gang som et eksperiment til drap på polske og sovjetiske fanger. Jøder fra Tyskland og Vest-Europa blir skutt ved ankomst. (03.09.1941)

Lofotposten skriver at gartner Hagen på Borgenes i Kvæfjord på Hinnøya opplever at tobakksplantene trives på stedet. Han fastslår at selv så langt nord finnes alle gode vekstvilkår for den såkalte Bondetobakken. (03.09.1941)

SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich besøker Oslo, invitert av Terboven. Blant annet foretar han en bekransning på den tyske æreskirkegården på Ekeberg. (03.09.1941)