Flyalarm i Vardø: Det er beskytning og lysraketter på nordre del av øya fra krigsskip i øst, antakelig engelske, men antallet er usikkert. Beskytningen varer i omtrent 15 minutter, og det blir ingen sivil skade. (25.09.1941)

Konvoi HG 73 lokaliseres av tyske fly i Atlanteren. DS Varangberg og DS Siremalm er i konvoien. En tysk ubåt sender ivei fire torpedoer, hvorav den ene treffer Varangberg. Skipet går rett til bunns. 22 mann omkommer og seks blir plukket opp av eskortefartøyer. (25.09.1941)

Et tysk fly lander ved Longyearbyen etter å ha konstatert at stedet er evakuert og forlatt. Tyskerne oppretter en meteorologisk stasjon i Adventdalen. To skøyter bringer samtidig tyske meteorologer opp til det nordvestre hjørnet av Svalbard, hvor de oppretter en annen stasjon. (25.09.1941)

Det er ikke lenger mulig å få tak i grammofoner i Oslo. De er sterkt etterspurt, og det finnes ikke ett eneste apparat å oppdrive i hele byen. (25.09.1941)

Per Viktor Mostad, som samarbeider tett med Asbjørn Sunde og Osvald-gruppen, blir arrestert for å ha utgitt illegale aviser. Han plasseres på Møllergata 19, blir senere sendt til Grini og ender sitt liv i Sachsenhausen. (25.09.1941)

Under en mottakelse «forfremmer» rikskommissær Terboven de konstituerte statsrådene til ministre. Sosialminister Meidell går av etter eget ønske og blir erstattet av generaldirektør Lippestad. NS’ generalsekretær R. J. Fuglesang blir «minister for særlige oppgaver». Fredagskonferansene i Statsrådsalen i Victoria Terrasse 1 vil framover bli kalt ministerkonferanser. (25.09.1941)