26 år gamle Ragnhild Strøm, født i Trondheim og oppvokst ved Steinkjer, melder seg inn i NS. Sydamen blir snart den første kvinnen som verves som agent til Rinnanbanden. (01.09.1941)

Det bestemmes at alle jøder under tysk styre fra og med 19. september må bære den gule Davidsstjernen med ordet jøde skrevet tydelig på den. (01.09.1941)

Det rapporteres at Kirke- og undervisningsdepartementet har bestemt at alle skoleelever over 13 år skal delta i høstarbeidet. Dels blir det innhøsting, dels bærplukking. «Barna fra Stor-Oslo skal på bærplukking 8.-22. september. Det gjelder både lærere og elever hvor ordningen er praktisk gjennomførlig». (01.09.1941)

Rektor ved Universitetet i Oslo, Dirik Arup Seip, holder velkomsttale ved immatrikulering av 1670 studenter – det høyeste antall noensinne. Han sier at det trengs vidsyn og selvstendig vurdering mer enn noen gang tidligere. Talen gjør inntrykk, og et modig nifoldig hurra for Universitetet runger på Universitetsplassen. (01.09.1941)