Kristiansund er den aller mest krigsskadde byen i Norge. Omtrent 800 av i alt 1300 bygninger ble helt eller delvis ødelagt under krigshandlingene, og ødeleggelsene utgjør omlag 28 prosent av landets samlede krigsskade på bygninger. I dag er en stor dag: Barnas Hus åpner barnehage på Goma. Dette er den eneste barnehagen i den krigsherjede byen og gis i gave av svensk Røde Kors. Røde Kors’ lokale leder, fru Dea Yderstad, overleverer huset og daghjemmet til landskomiteens formann fru Thora Parelius. Fru Parelius er på Norges Røde Kors’ vegne glad for at de kan rekke en hjelpende hånd til en brannlidt by. (16.07.1941)