Mesteparten av årets sukkerroeproduksjon går til fremstilling av kaffeerstatning. Freia har kontraktdyrking på 4-500 mål og oppfører eget tørkeri i Oslo. (16.07.1941)