Landets samlede behov for ved til vinteren anslås til 1,7 millioner favner, hvorav Oslo skal ha 600 000. Hittil er 8000 mann rekvirert til vedhogst, men det trengs i alt 15 000. Hogsten skal være avsluttet i august. (16.07.1941)