Hærens overkommando bestemmer at norske soldater i Storbritannia skal utdannes som fallskjermtropper, og det blir satt i gang kurs. I løpet av 1941 blir det utdannet 75 befal og menige ved seks kurs, hver av 14 dagers varighet. De skal senere danne stammen i det norske fallskjermkompani. (15.07.1941)