På Kongsvinger innføres «alminnelig utgangsforbud» mellom kl. 20 og 05. Det skal gjelde i fjorten dager, på grunn av uroligheter som oppsto under konstituert statsråd Riisnæs’ tale den 13. juli da «engelskvennlige elementer» ved hjelp av tilrop hindret interesserte i å besøke møtet. Det utviklet seg til tyskfiendtlige demonstrasjoner som «satte den offentlige ro og sikkerhet i fare». Blant annet ble to ungdomsførere for NS utsatt for trusler. (15.07.1941)