I Gjøvik blir bestanden av kaniner anslått til omtrent 10 000, gjennomsnittlig to kaniner per innbygger. Byen har i tillegg rundt 200 villagriser. (15.07.1941)