Hitler har gitt Terboven ordre om at alle norske kirkeklokker skal demonteres og sendes til Tyskland for å smeltes om til krigsbruk. I den forbindelse går en melding ut fra Kirkedepartementet om at alle kirkeklokker skal registreres, noe som tolkes som et varsel om rekvisisjon. Biskop Berggrav kaller sammen til et hastemøte for biskopene. Hitler har gitt samme ordre til andre tyskokkuperte land. (09.07.1941)