Statsråd Hagelin utsteder en ny forordning om «arbeidshjelp til særlig viktige oppgaver», etter at Terboven har gitt klarsignal til dette på grunn av mangel på arbeidskraft. Enhver arbeidsfør person kan pålegges å utføre arbeide på et anvist arbeidssted. Det første resultatet av ordningen blir at arbeidere i jernindustrien blir overført til skipsverft som tyskerne bygger i tilknytning til ubåthavner i Trondheim og Bergen. Antallet nordmenn som arbeider på tyske anlegg øker stadig, og den som nekter risikerer bøter og fengsel opp til tre måneder. Wehrmacht kommer til å motta omtrent 10 000 nyutskrevne nordmenn som arbeidskraft i løpet av sommeren. (09.07.1941)