På den tysk-norske jenteleiren ved Lillehammer taler lederen i «Tyske jenters forbund», Jutta Rüdiger, om de krav som stilles til den oppvoksende slekt. Hun overrekker også en gave til Quisling. Han fremholder at en fornyelse av folket er i gang og at det ikke er en tilfeldighet at Tyskland går i spissen i denne kampen. «Det er ungdommen det først og fremst gjelder å få med seg. Det er den vi skal bygge på.» Særlig fremholder han betydningen av at jentene ser sin oppgave i «å være rasens beskyttere». (09.07.1941)