Skredderfirmaer i Oslo får mer å gjøre etter at myndighetene gir tillatelse til å bruke tekstilkortene «på forskudd», det vil si at folk kan bruke flere merker enn dem som egentlig gjelder i inneværende periode. Lagrene av stoffer og tekstiler minker fort, og mange leverer inn klær til omsying og vending. (20.05.1941)