Statsråd Stang i departementet for arbeidstjeneste og idrett prøver å tvinge idrettsarbeidet i gang igjen, ved å komme med en forordning som sier at «idrettsmenn og idrettsledere har rett til av idrettslagene å kreve at det gis dem anledning til å drive idrett under Norges Idrettsforbunds ledelse». Idrettslag som ikke sørger for å holde aktiviteten i gang, kan oppløses. Den som hindrer idrettsarbeidet eller unndrar idrettslagenes midler kan også straffes med fengsel og/eller bøter. (20.05.1941)