Fem tyske ubåter angriper konvoi HX 126 sør for Grønland. Tapene er betydelige: 227 mennesker omkommer og ni skip går ned. Livbåter fra det norske tankskipet MT John P. Pedersen forsvinner med 21 mann. (20.05.1941)