150 politifolk slår til i en razzia mot Milorg på Hadeland. Omkring 90 prosent av Milorg-gruppen i området blir arrestert, så man kan med god rett tale om en total utslettelse av Milorg på Lunner. (09.05.1944)