Linge-karer kaprer og sprenger et elektrisk lokomotiv på Thamshavnbanen – det siste av seks kis-lokomotiver som Orkla-selskapet disponerer. De fem andre ble sprengt i oktober 1943. Dermed stanser utskiping av svovelkis fra Løkkengruvene til Tyskland. (09.05.1944)