Tolv mann blir henrettet på Trandum, blant annet «for virksomhet og propaganda til fordel for en fremmed stat». Seks av dem ble arrestert under opprullingen på Sørlandet ved årsskiftet 42/43. (09.05.1944)