Tyskerne har fordelt flere hundre baller med treull og bensinkanner i ulike fabrikker og anlegg i Oslo. Mye tyder på at de forbereder seg på evakuering i tilfelle en alliert invasjon og i så fall vil brenne byen, slik som de har gjort i Napoli. (21.04.1944)