Grenselos Knut Mathiesen blir arrestert i Rakkestad etter å ha fraktet flere grupper med flyktninger mot svenskegrensen og drept en Stapo-mann i samme operasjon. Flere flyktninggrupper blir avslørt, og grenselos Ole Burås blir drept av tysk grensepoliti. Mathiesen blir senere dødsdømt og henrettet. (21.04.1944)

Tyskerne har fordelt flere hundre baller med treull og bensinkanner i ulike fabrikker og anlegg i Oslo. Mye tyder på at de forbereder seg på evakuering i tilfelle en alliert invasjon og i så fall vil brenne byen, slik som de har gjort i Napoli. (21.04.1944)

Gårsdagens eksplosjonskatastrofe i Bergen gjør et stort inntrykk over hele landet. Det settes i gang omfattende hjelpevirksomhet, blant annet med innsamling av penger, klær, mat og husgeråd. Det kommer hjelpesendinger fra både Sverige og Danmark. Dessuten medvirker kunstnere og musikere gratis ved en lang rekke konserter og tilstelninger til inntekt for de skadelidte. Det vedtas at alle pengebidrag som ytes før 20. mai er skattefrie. Tyske offiserer fra Kriegsmarine, Heer og Waffen-SS er på befaring i Bergen, blant dem Josef Terboven og admiral Otto von Schrader. (Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-117-0357-34A / Mätzel / CC-BY-SA 3.0) (21.04.1944)