Årsmøtet til Vennesla Blåkorsforening vedtar at medlemsprotokollen skal ettergås for å undersøke om noen av medlemmene har skaffet seg brennevinskort. (05.04.1944)

Under en skuddveksling med politiet i Møllergata 19, blir Rolv «Sancho» Andersen i Osvald-gruppen arrestert. (05.04.1944)

Fra nå av er det forbudt å kjøpe eller selge kule- og rullelagre av alle dimensjoner til forbrukere uten tillatelse fra Næringsdepartementet. Forhandlere av slike varer skal sende inn oppgaver over sine beholdninger. (05.04.1944)

Et par gårdbrukere fra Lista har lykkes i å selge smør, kjøtt og egg for blodpris: To arbeidere kjøpte smør for 60 kroner kiloen, kjøtt for 25 kroner kiloen og egg for to kroner per stykk. (05.04.1944)

Osvald-gruppen forsøker å stjele rasjoneringskort fra Aker forsyningsnemnd på Bryn, men mislykkes. (04.04.1944)

Motstandsmann Anders Christian Wernøe fra Fana blir arrestert for å ha fotografert den tyske ubåthavnen i Laksevåg. Etter nesten to ukers omfattende tortur på Veiten 3 i Bergen, kaster han seg ut av et vindu 16. april for å unngå å røpe informasjon om sin motstandsorganisasjon. (04.04.1944)

Næringsdepartementet har bestemt at husstander som har minst 250 kvadratmeter jord per husstandsmedlem selv må dyrke sine egne grønnsaker. De får dermed ikke utdelt grønnsakkort for kommende år. (03.04.1944)

Tirpitz, som ligger i Altafjorden, angripes av britiske fly fra hangarskip og gjøres kampudyktig, kort tid etter at skipet er reparert etter forrige angrep med dvergubåter. (03.04.1944)

Ruteskipet MS Andenes angripes av et britisk torpedofly utenfor kysten av Nord-Norge og blir alvorlig skadet. To menn blir drept og flere lettere såret. (02.04.1944)

Linge-mannen Tor Greiner Stenersen blir skutt og alvorlig såret under et fluktforsøk fra Akershus festning. Han dør senere av skadene. (02.04.1944)

Linge-mannen Knut Haugland blir oppdaget på loftet i Rikshospitalets Kvinneklinikk av fem Gestapo-menn etter å ha sendt et telegram gjennom Hjemmestyrkenes Sentralledelses radiostasjon. Haugland klarer å lure seg unna gjennom en luftekanal og begir seg ned trappene. Der skyter han to Gestapo-menn og skyter en tredje i kjelleren som han tar seg ut fra. Han kommer seg unna og kontakter senere på dagen Gunnar Sønsteby som to dager senere sykler sammen med Haugland til svenskegrensen. (01.04.1944)

Osvald-gruppen har på oppdrag for Milorg stjålet 600 kilo tobakk fra Langaards Tobakkfabrikk i Oslo. (01.04.1944)