Arbeidsmobiliseringsplanen har virkelig tatt form i løpet av april. Innledningsvis ønsket okkupasjonsmakten å mobilisere 14 000 nye mann fra årsklassene 1921 og 1922. Tallet blir imidlertid nedjustert til 12 000. 9500 av dem er utsett til arbeid i tyskkontrollerte bygg og anlegg. Fra før er 57 272 nordmenn fra 1922- og 1923-kullene øremerket for innkallelse til Arbeidstjenesten. (29.04.1944)