Ålesund Røde Kors setter i gang en innsamlingsaksjon til de skadelidte etter eksplosjonen i Bergen. Det opprettes to samlesentraler i byen, og to biler vil sørge for at gaver blir hentet. Allerede har det kommet inn pengegaver på nærmere 30 000 kroner. (22.04.1944)