Osvald-gruppen utfører en jernbanesabotasje mot Haverstingtunnelen. Det blir skader på skinnegangen. (27.04.1944)