Peder Marinius Bergquist fra Lørenskog blir arrestert på grunn av «tyskfiendtlig opptreden». Han blir satt på Grini og blir senere sendt til Sachsenhausen hvor han dør utpå sommeren. (12.04.1944)

Det går ut en proklamasjon fra Hjemmefrontens Ledelse, som blir lest opp i London-kringkastingen og får regjeringens tilslutning. De oppsummerer sine mål i seks hovedpunkter:

(12.04.1944)