Motstandsmann Normann Iversen sitter i sitt hovedkvarter i Sandalen ved Bergen sammen med en medarbeider når en bil med flere tyske soldater ankommer stedet. Soldatene undersøker flere hus på stedet, men ikke huset Iversen befinner seg i. Soldatene kjører videre, men etter et kvarter returnerer de. Denne gangen skal de sjekke huset med Iversen i, men han og medarbeideren prøver å rømme ut av huset. De kommer bare få meter før de blir anropt av en soldat. Når de viser frem papirene sine, trekker Iversen opp pistolen sin og skyter soldaten, før han og kompanjongen legger på sprang mens tyskerne skyter etter dem. De kommer seg unna. (11.04.1944)

NS-ordførere i noen Østfold-kommuner og i Horten bevilger en «æresgave» på 500 kroner til hver hjemvendte frontkjemper fra distriktet. (11.04.1944)

Det går et leirras nær Ladehammeren og deler av Lade Allé i Trondheim. Fire tyskere mister livet, og omkring 20 mål jord raser ut. Tyskerne konkluderer med at raset gikk på grunn av bombedetonasjoner 24. juli 1943. Raset tar med seg en rekke firemannsboliger. Huseierne forlanger en halv million kroner i erstatning og vinner frem med dette. (Foto: Strinda historielag) (11.04.1944)

En rekke lensmenn som tidligere har meldt seg inn i NS, har i 1943 og 1944 meldt seg ut igjen, viser en rapport. Noen har begrunnet utmeldelsen med at de ikke kan godta partiets holdning til kongehuset og jødeforfølgelsene. (11.04.1944)

Ifølge den illegale pressen har 120 000 beslaglagte radioapparater nå blitt sendt til Tyskland. (11.04.1944)

I Oslo blir en pølsemaker av byretten dømt til fem års sikring for å ha trykt 2000 sukkermerker på en syltepresse i kjelleren sin. Psykiatrisk sakkyndige hadde erklært mannen sinnssyk. (11.04.1944)