MT South America av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Philadelphia til Manchester. Alle om bord blir reddet av det britiske redningsfartøyet Goodwin. (06.04.1944)

DS Ruth I av Haugesund blir torpedert og senket av en tysk ubåt øst for Storbritannia. Tre mann i maskinrommet omkommer, mens en selvlaget flåte akterut rommer resten av besetningen. Skipet synker 20 minutter etter torpederingen. (06.04.1944)