Hjemmefrontens Sentralledelse har sendt ut et varselskriv til Milorgs distriktssjefer, der det blant annet heter: «Det understrekes at den situasjon kan oppstå at fienden iverksetter mobilisering, utskrivning eller internering av norske menn, f.eks. gjennom Arbeidstjenesten (AT).» Det anmodes videre om at man sørger for dekning og forsyninger for dem som rømmer til skogs for å unndra seg registrering til AT. Milorg-distriktene bør dessuten alvorlig overveie å la offiserer og folk som sitter i viktige stillinger i Milorg gå i dekning. (09.04.1944)