Modum Sparebank er ranet for 150 000 kroner. Det er utlovet en belønning på 10 000 kroner til dem som kan gi opplysninger som fører til at de skyldige blir tatt. Politiet har etterlyst seks navngitte menn. (19.04.1944)