Hirdstaben beslutter at medlemmer av Hirden kan tvangsutskrives med hjemmel i den militære straffelov. (29.04.1944)