Alt bilmateriell i landet er nå registrert av myndighetene. Verkstedene har fått beskjed om å gjøre alle rekvirerte biler kjøreklare. (25.04.1944)

Politiets særdomstol dømmer to menn som er anklaget for plyndring under Bergens-katastrofen til døden. Dommen blir senere omgjort til livsvarig fengsel. (25.04.1944)

Det pågår etter sigende omfattende hamstring av tusenkronerssedler i Norge. Norges Bank har tatt visse forholdsregler for å motvirke hamstringen; blant annet får postkontorene ikke lenger utlevert slike sedler til sine utbetalinger. Hvem som hamstrer, vites ikke, men det ryktes at det i første rekke er «brakke-baroner» og andre som har tjent store penger på krigen. Disse unndrar seg også beskatning. (25.04.1944)